Vi ste ovdje: Naslovna O nama Pravila programa i zaštita podataka

Pravila programa i zaštita podataka

Pravila programa
Izjava
Pravila dječjeg kluba
Zaštita podataka

Pravila MultiPlusCard programa

 1. MultiPlus Card d.o.o. (dalje: MPC) voditelj je programa nagrađivanja članova MPC-a (dalje: Program) i korisnika kartice MPC-a. Program omogućuje korisnicima da kupnjama ili korištenjem uslugama partnera Programa ostvaruju određene pogodnosti. MPC kartica ostaje u vlasništvu MPC-a. MPC zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz optjecaja. MPC i partneri Programa zadržavaju pravo da potpuno ukinu ili izmijene pojedine elemente Programa, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.
 2. Korisnikom MPC kartice može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u Program. Korisnikom MPC kartice ne mogu biti obrtnici niti pravne osobe. Kartica se korisniku izdaje besplatno.
 3. Nakon upućivanja zahtjeva za izdavanje kartice korisnik dobiva privremenu karticu. Privremena kartica vrijedi do dostave osobne kartice korisniku ili do opoziva. Osobna kartica dostavit će se korisniku potom najkasnije 6 tjedana od zaprimanja zahtjeva.
 4. MPC kartica nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo osoba čiji je potpis na poleđini kartice. MPC kartica ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja.
 5. Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje: provlačenjem MPC kartice svaki put kad kupuje na prodajnim mjestima određenih partnera, svakim plaćanjem MasterCard ili Maestro karticom Zagrebačke banke na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i inozemstvu te svakom nadoplatom prijavljenog Simpa računa, drugog računa na bonove Hrvatskog Telekoma i/ili MultiPlus mobile računa.
 6. Načini prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na www.multipluscard.hr.
 7. Svi bodovi ostvareni kod svih partnera zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja, koje iznosi tri mjeseca. Obračunska razdoblja započinju 1. ožujka, 1. lipnja, 1. rujna i 1. prosinca svake godine.
 8. Na kraju svakog obračunskog razdoblja korisnik ostvaruje pravo na nagradne kupone odnosno drugu pogodnost za svaki ostvareni nagradni bod. Vrijednost 25 prikupljenih bodova iznosi 1 kn. Partneri MultiPlusCard programa zadržavaju pravo na kraju obračunskog razdoblja određen iznos bodova zamijeniti za druge pogodnosti i popuste. U tom slučaju ukupan iznos bodova i kupona umanjit ce se za dio koji je dodijeljen u sklopu drugih popusta. Za R1 račune ne dobivaju se nagradni bodovi. Sve pojedinosti dostupne su na www.multipluscard.hr.
 9. Pravo na popust korisnik ostvaruje putem kupona koji se dostavljaju na kućnu adresu na kraju obračunskog razdoblja. Osim kupona, dio bodova korisniku se može dodijeliti putem alternativnih kanala. U tom slučaju ukupan iznos kupona umanjit će se za dio koji je dodijeljen drugim kanalima. Na kuponu je naveden iznos ostvarenog popusta u kunama.
 10. Dio nagradnih bodova može se iskoristiti i za nadoplatu prepaid računa koji je korisnik naveo na pristupnici partnera Programa. Za nagradne bodove koji nisu iskorišteni na navedeni način MPC će izdati nagradne kupone koji se mogu iskoristiti za ostvarenje popusta prilikom kupnje u bilo kojoj Konzumovoj prodavaonici ili na drugim prodajnim mjestima određenih partnera u Programu, o kojima će korisnik biti pravodobno obaviješten. Nagradni kuponi ne mogu se iskoristiti za kupnju cigareta i prepaid bonova. MPC može bez prethodne najave isključiti iz Programa i druge proizvode, o čemu se korisnik može informirati na www.multipluscard.hr.
 11. Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa popusta navedenog na nagradnom kuponu. Nagradni kuponi ne mogu se zamijeniti za gotovinu. Nagradni kuponi mogu se iskoristiti isključivo do isteka roka valjanosti, koji je naveden na samom kuponu. Korisnik kartice mora kupon vlastoručno potpisati.
 12. Iznos koji u obliku nagradnih kupona možete iskoristiti kao popust na prodajnim mjestima partnera te iznos koji možete iskoristiti za nadoplatu Simpa računa, drugih računa na bonove Hrvatskog Telekoma ili MultiPlus mobile računa zaokružen je na kunu. Ostatak bodova prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.
 13. Pravo na nagradne kupone ili nadoplatu Simpa računa te drugog računa na bonove Hrvatskog Telekoma ostvarit će korisnici koji su u obračunskom razdoblju prešli prag barem kod jednog od partnera Programa. Pravo na nadoplatu MultiPlus mobile računa ostvarit će korisnici koji su prešli prag u MultiPlus mobileu. Sve pojedinosti dostupne su na www.multipluscard.hr. Ako korisnik u obračunskom razdoblju ne prijeđe prag, njegovi bodovi poništavaju se.
 14. Svaki korisnik kartice može uz svoju osnovnu karticu vezati dodatne kartice. Bodovi ostvareni po svakoj kartici zbrajaju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog razdoblja kuponi glase na ime i prezime i dolaze na kućnu adresu korisnika osnovne kartice. To ne vrijedi za sakupljanje bodova nadoplatama HT i MultiPlus mobile prepaid usluge, koji se sakupljaju po pojedinim karticama.
 15. Korisnik ima pravo u svako doba pismenim putem ili pozivom na besplatni broj telefona 0800 0110 otkazati upotrebu kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.
 16. U slučaju sumnje da se korisnik služi karticom protivno ovim Pravilima, MPC ga može isključiti iz Programa.
 17. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na besplatni telefon 0800 0110 ili putem internetske stranice www.multipluscard.hr. MPC će na adresu korisnika poslati novu karticu na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi.
 18. O svakoj izmjeni ovih Pravila Programa, kao i promjeni osnivača i partnera Programa te o promjeni pojedinih elemenata Programa MPC će korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktualna Pravila dostupna su na internetskoj adresi www.multipluscard.hr
 19. Svi pozivi prema MultiPlusCard besplatnom info telefonu 0800 0110 bit će pohranjeni u elektroničkom obliku.
 20. Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i upotrebljavaju u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja, Zakon o zaštiti osobnih podataka.
 21. Članstvom u MultiPlusCard programu korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.

Izjava

Prihvaćanjem pravila dajem suglasnost da MultiPlus Card d.o.o. Zagreb (dalje: MPC), njegovi osnivači i partneri programa nagrađivanja MPC-a (dalje u tekstu: Program) kod kojih se nagradni bodovi mogu prikupljati i iskoristiti, te Zagrebačka banka d.d., prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u pristupnici, podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom temeljem kojih se ostvaruju pogodnosti MPC-a na svim prodajnim mjestima na kojima je omogućeno korištenje kartice MPC-a, podatke o mojim plaćanjima karticama čiji je izdavatelj Zagrebačka banka d.d. i to debitnim karticama Maestro, karticama s odgodom plaćanja (Individualna Standardna, Zlatna i Platinum MasterCard) te kreditnim karticama (go!card MasterCard) kod svakog plaćanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, podatke o mojim nadoplatama prijavljenog računa na bonove Hrvatskog Telekoma, Simpa računa i/ili MultiPlus mobile računa, podatke o svim ostalim transakcijama kod kojih se ostvaruju pogodnosti predviđene Programom i sve ostale podatke koji su nužni za ostvarivanje pogodnosti koje mi pruža Program.

Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža Program, te u svrhe upoznavanja MPC-a s mojim kupovnim navikama, kao i u svrhe promidžbe usluga i proizvoda MPC-a, osnivača i partnera Programa te Zagrebačke banke d.d. za sve vrijeme trajanja mog članstva u Programu.
Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera Programa na koje se, uz MPC kao voditelja zbirke osobnih podataka, odnosi ova suglasnost, dostupan je na internetskoj adresi www.multipluscard.hr te potvrđujem da sam s njim upoznat/a.

Također sam upoznat/a s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti prestat će obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u Programu MPC-a i mogućnost korištenja pogodnosti. Upoznat/a sam i s pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka i djelomično, tj. u gore opisane svrhe upoznavanja MPC-a s mojim kupovnim navikama i/ili u svrhe promidžbe proizvoda i usluga, u kojem se slučaju moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće utjecati na moje članstvo u Programu MPC-a. Povlačenje ove izjave o suglasnosti u cijelosti ili djelomično moguće je putem pristupnice, pozivom na besplatni info telefon 0800 01 10 ili putem e-mail adrese info@multipluscard.hr. Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la Pravila MultiPlusCard programa i da ih u cijelosti prihvaćam. MultiPlus Card d.o.o. obvezuje se da će sve Vaše osobne podatke čuvati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Pravila MultiPlusCard Dječjeg kluba

 1. MultiPlusCard Dječji klub dio je MultiPlusCard programa nagrađivanja. Namijenjen je korisnicima MultiPlusCard kartice s predškolskom i školskom djecom.
 2. Članom Dječjeg kluba postaje se davanjem obveznih podataka navedenih u pristupnici za MultiPlusCard Dječji klub, što se može učiniti i putem web stranice www.multipluscard.hr ili telefonskim pozivom na 0800 0110.
 3. U MultiPlusCard Dječji klub učlanjuju se isključivo glavne kartice. Navođenjem broja dodatne kartice na pristupnicu, u MultiPlusCard Dječji klub automatski će se učlaniti glavna MultiPlusCard kartica.
 4. Podaci navedeni u pristupnici koriste se isključivo za marketinške svrhe, odnosno za slanje informacija o dodatnim pogodnostima, nagradnim igrama koje za članove MultiPlusCard Dječjeg kluba organizira i priređuje MultiPlus Card d.o.o. Podaci se mogu razmjenjivati sa sudionicima MultiPlusCard programa sukladno pravilima MultiPlusCard programa te se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ne razmjenjuju s trećim osobama.
 5. Korisnik MultiPlusCard kartice, u svakom trenutku može odustati od članstva u Dječjem klubu. Pozivom na besplatni info telefon 0800 0110 članstvo u Dječjem klubu biti će automatski ukinuto.
 6. Ukoliko osoba više nije korisnik MultiPlusCard kartice, prestaje biti članom Dječjeg kluba.
 7. MultiPlus Card d.o.o. zadržava pravo, bez prethodne pismene obavijesti, obustaviti MultiPlusCard Dječji klub i određene ili sve aktivnosti koje se provode u sklopu kluba i pritom ne preuzima odgovornost za eventualne prekide u procesu.
 8. Pristupanjem MultiPlusCard Dječjem klubu i davanjem podataka navedenih u pristupnici, korisnici MultiPlusCard kartice u odnosu na te podatke daju svoju suglasnost za obradu tih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a koja je potrebna kako bi Multiplus Card d.o.o., kao voditelj zbirke osobnih podataka bio ovlašten obrađivati te podatke.
 9. Korisnik MultiPlusCard kartice, koji pristupa MultiPlusCard Dječjem klubu, kao roditelj i zakonski zastupnik svog djeteta, ispunjavanjem obveznih podataka o svom maloljetnom djetetu iz ove pristupnice, suglasan je da MultiPlus Card d.o.o., kao voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje te podatke u marketinške svrhe te ih razmjenjuje sa svim sudionicima MultiPlusCard programa čiji se ažurirani popis nalazi na Internet adresi www.multipluscard.hr, sve kako je opisano u pravilima MultiPlusCard Dječjeg kluba s kojima je u cijelosti upoznat, sve dok traje svrha radi koje su prikupljeni, odnosno sve dok ne uskrati svoju privolu na daljnje korištenje istih.
 10. Članstvom u MultiPlusCard Dječjem klubu korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.

Zaštita podataka

Želimo da budete zadovoljni ponudom koju Vam pružamo u sklopu MultiPlusCard programa. Stoga, od velike nam je važnosti naglasiti Vam za što nam točno služe Vaši podaci koje navodite u pristupnici i ostale informacije koje proizlaze iz korištenja pogodnosti MultiPlusCard programa. Detaljan pregled informacija o obradi Vaših podataka u okviru MultiPlusCard programa dostupan je u pristupnici koju svaki član prihvaća.

Koje podatke ćemo koristiti?

Učlanjenjem u MultiPlusCard program koristit ćemo one informacije o Vama i bilo kojem dodatnom korisniku s Vašeg računa koje ste nam dali prilikom prijave u MultPlusCard program te podatke o korištenju Vaše MultiPlusCard kartice kao i podatke o nadoplatama odabranog Simpa računa te korištenju kreditnih i debitnih kartica Zagrebačke banke.

Kako možemo raspolagati s Vašim podacima?

Vaše podatke možemo razmijeniti samo sa tvrtkama koje sudjeluju u MultiPlusCard programu nagrađivanja korisnika. Popis tvrtki koje sudjeluju u MultiPlusCard programu dostupan je na www.multipluscard.hr.

Za što ćemo koristiti Vaše podatke?

Vaši osobni podaci prikupljaju se za potrebe MultiPlusCard programa. Na primjer, kao članu našeg programa mi ćemo Vam slati nagradne kupone na Vašu kućnu adresu svaka 3 mjeseca. Također, informacije u vezi s korištenjem Vaše MultiPlusCard kartice služe nam kako bismo bolje razumijeli Vaše kupovne navike što će nam pomoći pri slanju posebnih ponuda i drugih informacija o ponudama, proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi Vam se svidjeli.

Nadamo se da su Vam naši MultiPlusCard postulati jasni, no ukoliko imate bilo kakvih pitanja molimo Vas da nam se obratite na besplatni INFO telefon 0800 01 10. Bit će nam drago pomoći Vam.

Slažem se

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Koristeći naše stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više