Gdje:
Sve informacije o vašoj MPC obitelji kao i sve zahtjeve za ulaskom ili izlaskom iz MPC obitelji, promjenom glavnog člana i slično možete pronaći na MultiPlusCard mobilnoj aplikaciji, klikom na „Moji podaci“ pa zatim na „Moja obitelj“.
Privatnost:
Ulaskom ili promjenom MPC obitelji, pridruženom članu se prikazuju MPC transakcije i elektronički račun iz Konzum prodavaonica (e-račun) njene/njegove (nove) MPC obitelji odnosno glavnog člana MPC obitelji i drugih pridruženih članova obitelji. Povijest vlastitih MPC transakcija i e-računa članu više nije dostupna. Buduće MPC transakcije i ostvarene pogodnosti, budući e-računi (zajedno s informacijom o članu obitelji na koga se isti odnosi) kao i podaci iz Dječjeg kluba pridruženog člana od ulaska u (novu) MPC obitelj postaju dostupni svim članovima te MPC obitelji. Isti podaci ostaju u MPC obitelji i po izlasku pojedinog člana iz MPC obitelji. Kada novi (dodatni) član ulazi u postojeću MPC obitelj, dobiva uvid u podatke zabilježene unutar te MPC obitelji. Svaki član MPC obitelji može na svoj uređaj preuzeti e- račune dostupne unutar MPC obitelji.
Pogodnosti:
Sve pogodnosti članova MPC obitelji bilježe se na zajednički MPC račun (račun glavnog člana), a ulaskom u MPC obitelj Vaše trenutne pogodnosti prenose se na taj isti zajednički račun. Te pogodnosti ostaju u obitelji i po Vašem izlasku iz obitelji. Svaki član obitelji može samostalno i bez ograničenja koristiti sve pogodnosti na zajedničkom računu, uključujući sve BONUS eure.
Članovi obitelji:
Obitelj čini glavni član zajedno sa svim (drugim) članovima koji su se pridružili njegovoj obitelji – pridruženim članovima. Član ulazi u obitelj na način da pošalje zahtjev drugom članu za pridruživanjem (koji postaje glavni član). Ako je glavni član već dio postojeće obitelji, član ulazi u njegovu postojeću obitelj. Sve članove obitelji možete vidjeti na MultiPlusCard mobilnoj aplikaciji, klikom na „Moji podaci“ pa zatim na „Moja obitelj“. Pojedini član ostaje u obitelji sve dok ne odluči izaći iz obitelji ili dok ga glavni član ne isključi iz obitelji.
Glavni član:
Glavni član može u obitelj uključivati dodatne članove te isključivati pridružene članove iz obitelji. Glavni član može, na zahtjev drugog (pridruženog) člana, prenijeti na njega /nju svoju ulogu „glavnog“ člana obitelji. Ako glavni član pošalje zahtjev za pridruživanjem drugom članu MultiPlusCard programa, glavni član i svi (pridruženi) članovi njegove obitelji se pridružuju tom drugom članu (novi glavni član) i njegovoj obitelji. Glavni član izlazi iz obitelji na način da isključi sve pridružene članove iz svoje obitelji. Tko je aktualni glavni član obitelji uvijek možete vidjeti na MultiPlusCard mobilnoj aplikaciji, klikom na „Moji podaci“ pa zatim na „Moja obitelj“.
Pridruženi član:
Pridruženi član može u svakom trenutku istupiti iz obitelji. U slučaju istupanja, sve pogodnosti ostaju u obitelji i po izlasku iz obitelji. Također, u slučaju istupanja svi podaci pridruženog člana o MPC transakcijama i ostvarenim pogodnostima, e-računi kao i podaci iz Dječjeg kluba ostaju dostupni u obitelji. Ako pridruženi član obitelji pošalje zahtjev za pridruživanjem drugom članu MultiPlusCard programa, ulaskom u novu obitelj automatski izlazi iz postojeće obitelji.
E-račun:
Svakom članu dostupni su njegovi e-računi kroz period od 9 (devet) mjeseci. Ulaskom ili izlaskom ili promjenom MPC obitelj, članu će nadalje biti dostupni isključivo njegovi novi e-računi. Član može prije ulaska ili izlaska ili promjene MPC obitelji svoje e-račune preuzeti na svoj uređaj te ih na taj način zadržati. Kod ulaska ili promjene MPC obitelji, članu će biti dostupni i e-računi njene / njegove (nove) MPC obitelji. Izlaskom iz MPC obitelji, e-računi za transakcije učinjene u sklopu MPC obitelji, ostaju dostupni članovima MPC obitelji.
© 2017 - 2024
YoutubeLinkedin