1. MultiPlus Card d.o.o. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, OIB 18207737728 (u daljnjem tekstu: MPC) voditelj je programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom MultiPlusCard Dječji klub (u daljnjem tekstu: Dječji klub).

2. Ova Pravila MultiPlusCard Dječjeg kluba (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju odnos MPC-a kao voditelja Dječjeg kluba te svake osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Dječjem klubu kao njegov član.

3. Sve predviđeno za MultiPlusCard Program na odgovarajući se način primjenjuje na Dječji klub. Pravila MultiPlusCard Programa (www.multipluscard.hr/o-nama/pravila-programa) na odgovarajući način se primjenjuju na Dječji klub, osim ako ovdje nije izričito drugačije određeno.

4. Pravila privatnosti Dječjeg kluba dostupna su na web-stranici www.multipluscard.hr/o-nama/pravila-privatnosti-djecji-klubi MultiPlusCard mobilnoj aplikaciji i sadržavaju više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije.

5. Članovi Dječjeg kluba obvezni su se upoznati s ovim Pravilima i ostalim dokumentima na koje se Pravila pozivaju.

6. Dječji klub namijenjen je isključivo, trudnicama i roditeljima maloljetne djece, ujedno članovima MultiPlusCard Programa, koji članstvom u Dječjem klubu mogu ostvariti dodatne pogodnosti. Članstvo u Dječjem klubu prestaje punoljetnošću djeteta.

7. Osoba koja želi postati članom Dječjeg kluba obvezna je popuniti pristupnicu za Dječji klub (elektroničku) dostupnu na MultiPlusCard mobilnoj aplikaciji. Osoba koja želi istupiti iz Dječjeg kluba može to učiniti na MultiPlusCard mobilnoj aplikaciji ili pozivom na infotelefon 072/ 000 110.

8. Ova verzija Pravila primjenjuje se od 25. siječnja 2024. godine.

© 2017 - 2024
YoutubeLinkedin