O nama
MultiPlus Card d.o.o. (dalje: MPC) voditelj je programa nagrađivanja članova MPC-a (dalje: Program) i korisnika kartice MPC-a. Program omogućuje korisnicima da kupnjama ili korištenjem uslugama partnera Programa ostvaruju određene pogodnosti. MPC kartica ostaje u vlasništvu MPC-a. MPC zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, povuče karticu iz optjecaja. MPC i partneri Programa zadržavaju pravo da potpuno ukinu ili izmijene pojedine elemente Programa, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.
Korisnikom MPC kartice može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u Program. Korisnikom MPC kartice ne mogu biti obrtnici niti pravne osobe. Kartica se korisniku izdaje besplatno.
Nakon upućivanja zahtjeva za izdavanje kartice korisnik dobiva privremenu karticu. Privremena kartica vrijedi do dostave osobne kartice korisniku ili do opoziva. Osobna kartica dostavit će se korisniku potom najkasnije 6 tjedana od zaprimanja zahtjeva.
MPC kartica nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo osoba čiji je potpis na poleđini kartice. MPC kartica ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja.
Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje: provlačenjem MPC kartice svaki put kad kupuje na prodajnim mjestima određenih partnera i svakim plaćanjem Mastercard ili Maestro karticom Zagrebačke banke na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i inozemstvu.
Načini prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na www.multipluscard.hr.
Svi bodovi ostvareni kod svih partnera zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja, koje iznosi tri mjeseca. Obračunska razdoblja započinju 1. ožujka, 1. lipnja, 1. rujna i 1. prosinca svake godine.
Na kraju svakog obračunskog razdoblja korisnik ostvaruje pravo na nagradne kupone odnosno drugu pogodnost za svaki ostvareni nagradni bod. Vrijednost 25 prikupljenih bodova iznosi 1 kn. Za R1 račune ne dobivaju se nagradni bodovi. Sve pojedinosti dostupne su na www.multipluscard.hr.
Pravo na popust korisnik ostvaruje putem kupona koji se dostavljaju na kućnu adresu na kraju obračunskog razdoblja. Na kuponu je naveden iznos ostvarenog popusta u kunama.
Nagradni kuponi ne mogu se iskoristiti za kupnju cigareta i prepaid bonova. MPC može bez prethodne najave isključiti iz Programa i druge proizvode, o čemu se korisnik može informirati na www.multipluscard.hr.
Vrijednost kupovine ne može biti manja od iznosa popusta navedenog na nagradnom kuponu. Nagradni kuponi ne mogu se zamijeniti za gotovinu. Nagradni kuponi mogu se iskoristiti isključivo do isteka roka valjanosti, koji je naveden na samom kuponu. Korisnik kartice mora kupon vlastoručno potpisati.
Iznos koji u obliku nagradnih kupona možete iskoristiti kao popust na prodajnim mjestima partnera zaokružen je na kunu. Ostatak bodova prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.
Pravo na nagradne kupone ostvarit će korisnici koji su u obračunskom razdoblju prešli prag barem kod jednog od partnera Programa. Ako korisnik u obračunskom razdoblju ne prijeđe prag, njegovi se bodovi poništavaju.
Svaki korisnik kartice može uz svoju osnovnu karticu vezati dodatne kartice. Bodovi ostvareni po svakoj kartici zbrajaju se na jedan zajednički račun. Na kraju obračunskog razdoblja kuponi glase na ime i prezime i dolaze na kućnu adresu korisnika osnovne kartice.
Korisnik ima pravo u svako doba pismenim putem ili pozivom na broj telefona 072 000110 otkazati upotrebu kartice, uz povrat kartice izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.
U slučaju sumnje da se korisnik služi karticom protivno ovim Pravilima, MPC ga može isključiti iz Programa.
U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 072 000110 ili putem internetske stranice www.multipluscard.hr. MPC će na adresu korisnika poslati novu karticu na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi.
O svakoj izmjeni ovih Pravila Programa, kao i promjeni osnivača i partnera Programa te o promjeni pojedinih elemenata Programa MPC će korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktualna Pravila dostupna su na internetskoj adresi www.multipluscard.hr.
Svi pozivi prema MultiPlusCard info telefonu 072 000110 bit će pohranjeni u elektroničkom obliku.
Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i upotrebljavaju u skladu sa suglasnostima korisnika navedenim na pristupnici, odnosno naknadnim očitovanjima volje korisnika, uz poštovanje propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući, bez ograničenja, Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Članstvom u MultiPlusCard programu korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.

Trebate li dodatne informacije?

Pitanja Email Info telefon 072 000110

Prijavi se u svoj korisnički račun ili postani član

Imam karticu Želim karticu