Skraćena tvrtka/naziv:
MultiPlus Card d.o.o.
Sjedište i adresa:
HR-10000 Zagreb, Trg Dražena
Petrovića 3, 14. Kat.
Osnovna djelatnost:
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog
mijenja
Pravni oblik:
Društvo sa ograničenom
odgovornošću
OIB:
18207737728
Matični broj (MB):
2638541
Matični broj subjekta (MBS):
080728574
Registarski sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital:
663.600,00 EUR, uplaćen u cijelosti
Godina osnivanja:
2010. god.
Predsjednik Uprave:
Bojan Radlović
Član Uprave:
Dunja Delić
Predsjednik Nadzornog odbora:
Uroš Kalinić
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Tel: 01 472 3800

Email: privatnost@multipluscard.hr

Žiro račun:

2360000-1102140009

Zagrebačka banka d.d., Trg bana

Josipa Jelačića 10 HR-10000 Zagreb

Telefon
+385 (0)1 4723800
Fax
+385 (0)1 4723802
© 2017 - 2024
YoutubeLinkedin