Pravila programa

 • Pravila Programa

   1. Uvodne odredbe
   2. O programu
   3. Stjecanje članstva u Programu
   4. O članovima Programa
   5. O partnerima Programa
   6. O privatnosti i osobnim podacima
   7. Prestanak članstva u Programu
   8. Ograničenje odgovornosti voditelja Programa
 • Pravila privatnosti

   1. Osnovni pojmovi
   2. Koje vaše osobne podatke obrađujemo?
   3. Na temelju čega obrađujemo vaše osobne podatke?
   4. Tko ima pristup vašim osobnim podacima?
   5. Prenose li se moji osobni podaci u treće zemlje?
   6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
   7. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
   8. Vaša prava povezana s osobnim podacima
 • Pravila nagrađivanja

  Uvodne odredbe

  Ovo su Pravila nagrađivanja programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom MultiPlusCard program ili skraćeno MPC program (u daljnjem tekstu: Program). Pravila nagrađivanja dopunjuju te se pozivaju na Pravila Programa koja uređuju odnos MultiPlusCard-a kao voditelja Programa te svake osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Programu kao njegov član te su dostupna na stranici www.multipluscard.hr/pravila. Pravila nagrađivanja sadrže informacije o partnerima koji sudjeluju u Programu, kako članovi Programa mogu ostvariti pogodnosti kod partnera Programa, odnosno informacije o načinu sakupljanja i iskorištavanja nagradnih bodova, BONUS kuna i drugih pogodnosti kod partnera Programa.

  Važeća Pravila nagrađivanja dostupna su na stranici www.multipluscard.hr/pravila. Pravila nagrađivanja i partneri Programa mogu se u svakom trenutku promijeniti. Izmjena Pravila nagrađivanja ne predstavlja promjenu Pravila Programa. Svi pojmovi definirani Pravilima Programa imaju isto značenje i u Pravilima nagrađivanja. Ova verzija Pravila nagrađivanja primjenjuje se od 1. prosinca 2021. godine i u cijelosti zamjenjuje Pravila nagrađivanja od 22. listopada 2021.

  Sakupljanje i iskorištavanje nagradnih bodova, BONUS kuna i drugih pogodnosti Programa

  Pravo na sakupljanje nagradnih bodova, BONUS kuna i drugih pogodnosti, članovi Programa ostvaruju korištenjem MultiPlus kartice na prodajnim mjestima partnera Programa kod kojih je moguće sakupljati nagradne bodove i BONUS kune u skladu s ovim Pravilima nagrađivanja. Kako bi ostvarili pravo na dodjelu nagradnih bodova i BONUS kuna, članovi su obvezni na prodajnom mjestu partnera Programa prilikom kupnje/ugovaranja proizvoda ili usluge Partnera predočiti svoju fizičku ili elektroničku MultiPlus karticu ili upisati broj MultiPlus kartice u internetskim trgovinama partnera Programa.

  Članovima Programa koji su prilikom učlanjenja ili kasnije tijekom članstva u Programu prijavili svoj broj tekućeg računa ili kreditnog računa go!card kartice kod Zagrebačke banke mogu sakupljati nagradne bodove i BONUS kune svakim plaćanjem Mastercard i/ili Visa debitnim karticama kunskog tekućeg računa Zagrebačke banke na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i inozemstvu, jednokratno ili na rate, bez potrebe predočenja MultiPlus kartice sukladno ovim Pravilima nagrađivanja. Plaćanjem karticama Zagrebačke banke kod partnera Programa kod kojih je moguće sakupljati nagradne bodove i BONUS kune, članovi mogu ostvariti još veći nagradni iznos, jer ih u tom slučaju nagradnim bodovima i BONUS kunama nagrađuju i partner Programa kod kojeg kupuju i Zagrebačka banka za uporabu kartica.

  Obračunsko razdoblje u kojem članovi mogu sakupljati i iskorištavati BONUS kune predstavlja razdoblje od godinu dana i traje od 1. siječnja do 31. prosinca svake godine. Iznimno, prvo obračunsko razdoblje ovih Pravila nagrađivanja počinje 1. ožujka 2020. godine i traje do 31. prosinca 2020. godine.

  Odobrene BONUS kune na računu, odnosno MultiPlus kartici, članovi Programa mogu iskoristiti pri sljedećoj kupnji, donirati, potrošiti kasnije ili sakupljati na dulji rok tijekom obračunskog razdoblja, jer se BONUS kune sakupljene u jednoj godini mogu iskoristiti do kraja sljedeće godine.

  Za iskorištavanje BONUS kuna prilikom kupnje kod partnera Programa članovi su dužni predočiti svoju MultiPlus karticu ili elektroničku karticu na mobilnoj aplikaciji na blagajni partnera Programa ili upisati broj MultiPlus kartice u internetskim trgovinama partnera Programa prilikom plaćanja računa. Određene pogodnosti Programa, kao i iskorištavanje BONUS kuna za donacije u okviru Programa moguće su putem mobilne aplikacije MultiPlusCard i MultiPlusCard računa na www.multipluscard.hr.

  Ukoliko član ne iskoristi sve BONUS kune do kraja godine, preostali iznos BONUS kuna raspoloživ na MultiPlus računu, odnosno MultiPlus kartici člana na dan 31. prosinca može se iskoristiti najkasnije do kraja sljedeće godine.

  Primjer: u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2020. godine član je sakupio nagradni iznos od 200 BONUS kuna. Istodobno, u istom razdoblju član je iskoristio iznos od 160 kuna. Na dan 31. prosinca 2020. godine na MultiPlus računu člana je preostao nagradni iznos od 40 BONUS kuna koji se prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje i koji se može iskoristiti najkasnije do 31. prosinca 2021. godine, nakon čega se BONUS kune poništavaju.

  Uvjeti i način sakupljanja nagradnih bodova, BONUS kuna i drugih pogodnosti kod partnera Programa
  MultiPlusCard kao voditelj Programa vodi evidenciju i radi obračun nagradnih bodova, odnosno BONUS kuna tijekom obračunskog razdoblja, tako da se svi nagradni bodovi i BONUS kune člana sakupljeni kod partnera Programa zbrajaju na MultiPlus računu člana.

  Nagradni bodovi se pretvaraju u BONUS kune pri čemu 100 sakupljenih nagradnih bodova vrijedi jednu (1) BONUS kunu, odnosno jedan (1) nagradni bod iznosi 0,01 BONUS kune kod svih partnera Programa. Jedna (1) BONUS kuna odgovara vrijednosti jedne (1) kune prilikom kupnje kod partnera Programa ili kod donacije u okviru Programa.

  Partneri Programa samostalno određuju uvjete i način dodjele nagradnih bodova, BONUS kuna i drugih pogodnosti povezanih s kupnjom/uporabom proizvoda i usluga partnera u sklopu Programa. Tako se uvjeti i način dodjele nagradnih bodova i BONUS kuna mogu razlikovati ovisno o partneru Programa, ovisno o kupljenim proizvodima i/ili uslugama, potrošenom iznosu ili načinu plaćanja (gotovina/kartica).

  PARTNER PROGRAMA

  VRIJEDNOST BODOVA I NAČIN SAKUPLJANJA NAGRADNIH BODOVA

  KONZUM

  www.konzum.hr

  Način sakupljanja: provlačenjem MultiPlus kartice na prodajnom mjestu partnera ili upisivanjem broja MultiPlus kartice na KONZUM internetskoj stranici www.konzum.hr.

  • Gotovina, bankovne kartice: 3 kn = 1 nagradni bod
  • MultiPlus Bonus proizvodi u Konzumu: za kupnju proizvoda s posebnom oznakom MultiPlus BONUS član sakuplja dodatne BONUS kune istaknute na samom proizvodu, koje se zbrajaju s BONUS kunama ostvarenim na ukupan iznos iste kupnje u Konzumu

  Kada član koristi svoje BONUS kune za kupnju posebno označenih artikala, Konzum mu odobrava dodatan popust na kupnju. te se primjenjuje cijena istaknuta na samom proizvodu.

  ZAGREBAČKA BANKA

  www.zaba.hr

  Način sakupljanja: svakim plaćanjem Visa debitnim karticama kunskog tekućeg računa i Mastercard kreditnim karticama Zabe na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i inozemstvu, jednokratno ili na rate.

  • Visa debitne kartice kunskog tekućeg računa: 9 kn = 1 nagradni bod
  • Mastercard kartice: 5 kn = 1 nagradni bod

  Bodovi, odnosno BONUS kune se sakupljaju za jednokratne transakcije i transakcije obročne otplate, dok podizanje gotovine i novčani transferi, potrošački i gotovinski krediti nisu uključeni u nagrađivanje.

  TISAK, TISAK MEDIA

  www.tisak.hr, www.tisakmedia.hr

  Način sakupljanja: provlačenjem MultiPlus kartice na prodajnom mjestu partnera. Nagradni bodovi se sakupljaju za sljedeće kategorije proizvoda: pića, prehrana, sladoled i smrznuta hrana, higijena i kozmetika, igračke, papirnica i poklon program, elektro pribor i medija, knjige i sezonski asortiman.

  • Gotovina, bankovne kartice: 3 kn = 1 nagradni bod

  ABRAKADABRA

  www.abrakadabra.com 

  Način sakupljanja: upisivanjem broja MultiPlus kartice prilikom plaćanja na www.abrakadabra.hr.

  • Gotovina, bankovne kartice: 2 kn = 1 nagradni bod

  SANCTA DOMENICA

  www.sancta-domenica.hr 

  Način sakupljanja: provlačenjem MultiPlus kartice na prodajnom mjestu partnera.

  • Gotovina, bankovne kartice: 2 kn = 1 nagradni bod

  Partneri Programa mogu odrediti pojedine proizvode i usluge na koje se ne dodjeljuju nagradni bodovi, odnosno BONUS kune (primjerice za kupnju cigareta, bonova za mobitel, tiskovina, plaćanje režija i sl.) o čemu će članovi Programa biti obaviješteni na prodajnim mjestima partnera Programa.

  Dodijeljeni nagradni bodovi, BONUS kune i druge pogodnosti mogu se oduzeti (poništiti) ako MultiPlusCard i/ili partner Programa utvrde da je član prekršio Pravila Programa i/ili Pravila nagrađivanja i/ii druge uvjete partnera Programa koji se primjenjuju na članove Programa. Dodijeljeni nagradni bodovi, BONUS kune i druge pogodnosti mogu se članu oduzeti (poništiti) i u slučaju kada su mu dodijeljeni pogreškom. Također, partneri Programa imaju pravo oduzeti (poništiti) sakupljene nagradne bodove odnosno BONUS kune za cijeli ili djelomičan povrat iznosa maloprodajne cijene ako član iz bilo kojeg razloga vraća ili zamjenjuje kupljeni proizvod ili uslugu prilikom čije kupnje/ugovaranja je sakupio predmetne nagradne bodove, odnosno BONUS kune. Ako je član u međuvremenu iskoristio oduzete (poništene) BONUS kune, iskorišteni iznos bit će namiren novo dodijeljenim BONUS kunama.

  Osim nagradnih bodova i BONUS kuna, članovi Programa mogu stjecati i druge pogodnosti kod partnera Programa, ovisno o potrošačkim navikama članova, dostavljenim dodatnim podacima i iskazanim interesima u okviru Programa. Pogodnosti se dostavljaju članovima poštom ili drugim elektroničkim kanalima (e-pošta, SMS/Viber, mobilna aplikacija, kuponi na blagajni i dr.) na kontaktne podatke koje su članovi naveli prilikom učlanjenja ili naknadno tijekom članstva u Programu. Tako dostavljene pogodnosti imaju jasno definirana pravila iskorištavanja i naznačen datum do kada se mogu iskoristiti kod pojedinih partnera Programa.

  Članovi koji nisu naveli pojedine kontakt podatke prilikom učlanjenja ili naknadno tijekom članstva u Programu moguće neće imati pristup svim pogodnostima Programa, odnosno mogu imati pristup ograničenoj ponudi partnera Programa.

  Partneri Programa kod kojih članovi ne sakupljaju nagradne bodove niti BONUS kune, ali ostvaruju druge pogodnosti Programa: Partneri Programa kod kojih je moguće iskoristiti BONUS kune:
 • Pravila nagradne igre „Nagradna igra MultiPlusCard“

  Ova Pravila odobrena su Rješenjem Ministarstva financija RH:
  KLASA: UP/I-460-02/21-01/442
  URBROJ: 513-07-21-01-21-2

  Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) MultiPlus Card d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB 18207737728 (u daljnjem tekstu: MultiPlus Card), utvrđuje sljedeća

  Pravila nagradne igre „Nagradna igra MultiPlusCard“

  Članak 1. Naziv i sudionici nagradne igre

  MultiPlus Card priređuje nagradnu igru pod nazivom „Nagradna igra MultiPlusCard“ (u daljnjem tekstu Nagradna igra) za punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su članovi MultiPlusCard programa.

  U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati ni zaposlenici MultiPlus Carda d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

  Članak 2. Svrha priređivanja Nagradne igre

  Svrha priređivanja Nagradne igre je promocija MultiPlusCard programa nagrađivanja.

  Članak 3. Vrijeme trajanja Nagradne igre

  Nagradna igra „Nagradna igra MultiPlusCard“ počinje 25. listopada 2021. godine i traje do 21. studenoga 2021. godine. Pravila Nagradne igre bit će objavljena na www.multipluscard.hr.

  Članak 4. Uvjeti sudjelovanja u Nagradnoj igri

  Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje član MultiPlusCard programa koji za vrijeme trajanja Nagradne igre iskoristi najmanje jedan kupon (bilo kojeg partnera) iz mobilne aplikacije MultiPlusCard te odabirom i klikom na odgovarajuću poveznicu potvrdi da prihvaća sudjelovati u Nagradnoj igri (u daljnjem tekstu Sudionik).

  U izvlačenje za nagradu ulaze svi Sudionici:
  • koji u tjednu 25.10. - 31.10. iskoriste najmanje jedan kupon (bilo kojeg partnera Programa) iz mobilne aplikacije MultiPlusCard.
  • koji u tjednu 1.11. - 7.11. iskoriste najmanje jedan kupon (bilo kojeg partnera Programa) iz mobilne aplikacije MultiPlusCard.
  • koji u tjednu 8.11. - 14.11. iskoriste najmanje jedan kupon (bilo kojeg partnera Programa) iz mobilne aplikacije MultiPlusCard.
  • koji u tjednu 15.11. - 21.11. iskoriste najmanje jedan kupon (bilo kojeg partnera Programa) iz mobilne aplikacije MultiPlusCard.
  Sudionik može iskoristiti više kupona u jednom tjednu, ali u izvlačenje za nagradu ulazi samo jedan put u istom tjednu.

  Članak 5. Fond nagrada
  Za Nagradnu igru „Nagradna igra MultiPlusCard“ utvrđuje se sljedeći fond nagrada:

  VRIJEDNOST KOLIČINA UKUPNO
  Potrošačka kartica Zagrebačke banke 5.000,00 kn 60 300.000,00 kn

  Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 300.000,00 kn (slovima:tristotisućakuna). Vrijednost nagrada izražena je s PDV-om. MultiPlus Card se obvezuje 5 (pet) posto utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

  Članak 6. Izvlačenje nagrada

  Dobitnik je svaki onaj Sudionik Nagradne igre čiji broj MultiPlusCard kartice bude izvučen slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje dobitnika Nagradne igre održat će se:
  • 2. 11. 2021. (utorak) za sudjelovanje u tjednu: 25.10. - 31.10. (15 dobitnika)
  • 9. 11. 2021. (utorak) za sudjelovanje u tjednu: 1.11. - 7.11. (15 dobitnika)
  • 16. 11. 2021. (utorak) za sudjelovanje u tjednu: 8.11. - 14.11. (15 dobitnika)
  • 23. 11. 2021. (utorak) za sudjelovanje u tjednu: 15.11. - 21.11. (15 dobitnika)

  u prostorijama MultiPlus Carda, Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, uz nadzor tročlane komisije sastavljene od predstavnika tvrtke MultiPlus Card d.o.o.

  Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim kompjuterskim odabirom iz liste Sudionika. Svaki Sudionik može biti dobitnikom maksimalno 4 puta (osvojiti po najviše jednu nagradu u svakom tjednu).

  Članak 7. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada
  Imena dobitnika Nagradne igre „Nagradna igra MultiPlusCard“ bit će objavljena na internetskoj stranici www.multipluscard.hr u roku od sedam (7) radnih dana od dana izvlačenja.

  Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku putem telefona i preporučene pošte na adresu registriranu u MultiPlus Card sustavu u roku sedam (7) radnih dana od dana izvlačenja.

  Nagrada se može preuzeti u dogovoru s MultiPlus Cardom najkasnije 30 dana od dana slanja obavijesti o dobivenoj nagradi.

  Ako dobitnik ne preuzme nagradu u naprijed navedenom roku, dobit će obavijest o produljenju istog za još osam (8) radnih dana. Ako i nakon proteka novog roka dobitnik ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu te prestaju sve obveze MultiPlus Carda prema dobitniku.

  U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

  Članak 8. Upoznavanje Sudionika s pravilima Nagradne igre i njihove obveze

  Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za novac. Novčani iznos na potrošačkoj kartici Zagrebačke banke može se koristiti isključivo za kupovinu proizvoda i usluga, a nikako za isplatu gotovog novca.

  Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim iznosima ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane MultiPlus Carda.

  Sudjelovanjem u Nagradnoj igri Sudionici se ovim putem obavještavaju da će njihovi osobni podaci biti obrađivani u svrhu provedbe Nagradne igre te objave dobitnika. Podaci dobitnika (ime i prezime, mjesto) će biti javno objavljeni, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih marketinških materijala vezanih uz Nagradnu igru.

  Članak 9. Otkazivanje Nagradne igre

  MultiPlus Card će otkazati nagradnu igru ako u razdoblju trajanja Nagradne igre nastupe okolnosti koje MultiPlus Card u trenutku donošenja odluke o održavanju Nagradne igre ne može predvidjeti niti na te okolnosti može utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje MultiPlus Carda. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, MultiPlus Card će Sudionike obavijestiti o prekidu nagradne igre javno, na www.multipluscard.hr.

  Članak 10. Porezi

  Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s Nagradama odnosno sudjelovanjem u Nagradnoj igri.

  Članak 11. U slučaju spora

  Sudionici će se upoznati s Pravilima nagradne igre objavljenim na službenim web stranicama MultiPlus Carda: www.multipluscard.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

  U slučaju mogućeg spora MultiPlus Carda i Sudionika, utvrđuje se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

  Članak 12. Ostale odredbe

  Ova Pravila se primjenjuju i vrijede po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske i po javnom objavljivanju na službenim web stranicama MultiPlusCarda: www.multipluscard.hr.

 • Obrada dodatnih podataka

  • U poglavljima Dječji klub i O vama i vašoj obitelji prikupljamo i dodatne osobne podatke kako bismo vam osigurali kvalitetnije iskustvo u MultiPlusCard Programu.

   Jesam li obvezan dati te podatke?
   Niste. No što vas bolje poznajemo, to vam možemo pružiti bolju uslugu i relevantnije ponude naših partnera.

   Što se događa ako upišem tražene podatke?
   Upisivanjem podataka dajete nam suglasnost da te podatke obrađujemo kako bismo prilagodili ponudu naših partnera vašim navikama i interesima – sve dok ne opozovete svoju suglasnost.

   Kako mogu povući svoju suglasnost?
   Svoju suglasnost možete povući u svakom trenutku, brisanjem tih podataka u vašem profilu na MultiPlusCard web-stranici ili mobilnoj aplikaciji.

   Želim znati više!
   Sve o obradi vaših osobnih podataka saznajte iz naših Pravila privatnosti koja su stalno dostupna na web-stranici.
 • Pravila Dječji klub

   1. MultiPlus Card d.o.o. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, OIB 18207737728 (u daljnjem tekstu: MPC) voditelj je programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom MultiPlusCard Dječji klub (u daljnjem tekstu: Dječji klub).
   2. Ova Pravila MultiPlusCard Dječjeg kluba (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju odnos MPC-a kao voditelja Dječjeg kluba te svake osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Dječjem klubu kao njegov član.
   3. Sve predviđeno za MultiPlusCard Program na odgovarajući se način primjenjuje na Dječji klub. Pravila MultiPlusCard Programa (multipluscard.hr/pravila-programa) na odgovarajući način se primjenjuju na Dječji klub, osim ako ovdje nije izričito drugačije određeno.
   4. Pravila privatnosti Dječjeg kluba dostupna su na web-stranici multipluscard.hr/pravila i sadržavaju više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije.
   5. Članovi Dječjeg kluba obvezni su se upoznati s ovim Pravilima i ostalim dokumentima na koje se Pravila pozivaju.
   6. Dječji klub namijenjen je isključivo članovima MultiPlusCard Programa, trudnicama i roditeljima maloljetne djece koji članstvom u Dječjem klubu mogu ostvariti dodatne pogodnosti. Roditeljima maloljetne djece, članovima Dječjeg kluba, članstvo u Dječjem klubu prestaje s punoljetnošću djeteta.
   7. Osoba koja želi postati članom Programa obvezna je uredno i čitljivo popuniti pristupnicu za Program (elektroničku) dostupnu na stranici Profil Dječjeg kluba ili na mobilnoj aplikaciji. Osoba koja želi istupiti iz Dječjeg kluba može to učiniti odabirom linka za iščlanjenje iz Dječjeg kluba.
   8. Ova verzija Pravila primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.
 • Pravila privatnosti Dječji klub

    1. Ovo su Pravila privatnosti (u daljnjem tekstu: Pravila Privatnosti) programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom MultiPlusCard Dječji klub (u daljnjem tekstu: Dječji klub).
    2. Donosi ih MultiPlus Card d.o.o. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, OIB 18207737728 (u daljnjem tekstu: MPC) kao voditelj Dječjeg kluba te voditelj obrade vaših osobnih podataka.
    3. Ova Pravila privatnosti uređuju pitanja obrade vaših osobnih podataka te općenito zaštitu vaše privatnosti kao članova Dječjeg kluba. Ova Pravila Privatnosti uređuju isključivo posebnosti Dječjeg kluba, a u ostalom dijelu primjenjuju se Pravila privatnosti MultiPlusCard Programa (multipluscard.hr/pravila-programa).
    4. Ako imate pitanja povezana s Pravilima privatnosti, vašim osobnim podacima ili sa zaštitom osobnih podataka, možete se obratiti na e-adresu privatnost@multipluscard.hr.
    5. Ova verzija Pravila privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.
   1. Koje vaše osobne podatke obrađujemo?
    1. Dodatno uz podatke koje ste nam dali te koje prikupljamo u okviru MultiPlusCard Programa obrađujemo one osobne podatke vas i vaše djece koje ste nam dali prilikom pristupanja Dječjem klubu:
     • planirani datum porođaja – u slučaju trudnica
     • datum i godina rođenja djeteta te spol djeteta – u ostalim slučajevima.
    2. Kako ste član i MultiPlusCard Programa i Dječjeg kluba, prilikom vašeg učlanjenja u Dječji klub upotrebljavamo vaše podatke koje ste nam dali za potrebe MultiPlusCard Programa. Ako želite promijeniti neki od tih podataka, molimo vas da ih izmijenite u okviru MultiPlusCard Programa.
   2. Na temelju čega obrađujemo vaše osobne podatke?
    1. Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe Dječjeg kluba, jer su oni nužni zbog vašeg članstva u Dječjem klubu. Ako se ne slažete s načinom obrade vaših osobnih podataka, u svakom trenutku možete istupiti iz Dječjeg kluba sukladno Pravilima Dječjeg kluba (točka 7).
    2. Osim toga, ako ste dali svoju suglasnost, vaše osobne podatke iz Dječjeg kluba upotrebljavamo ujedno i za potrebe MultiPlusCard Programa.
   3. Vaša prava povezana s osobnim podacima
    1. Pravo na povlačenje suglasnosti:

     Suglasnost za obradu vaših osobnih podataka za potrebe MultiPlusCard Programa možete u svakom trenutku povući pristupom na svoj profil koji se nalazi na stranici Profil Dječjeg kluba.

    
 • Opća pravila privatnosti

   1. Osnovni pojmovi
   2. Zaposlenici i ovlaštene osobe naših poslovnih partnera
   3. Ako ste nam poslali prijedlog, pitanje ili prigovor
   4. Kandidati za posao
   5. Pristup vašim osobnim podacima
   6. Prijenos vaših osobnih podataka u treće zemlje
   7. Zaštita vaših osobnih podataka
   8. Čuvanje vaših osobnih podataka
   9. Vaša prava
    
 • Čuvajte svoje pristupne podatke

  • Zašto je bitno čuvati lozinku za pristup MultiPlusCard računu?
   Vaša lozinka omogućava pristup Vašem MultiPlusCard računu, a svatko tko ima Vašu lozinku i podatak o broju MultiPlus kartice, može pristupiti Vašem MultiPlusCard računu. U tom slučaju možete biti izloženi neovlaštenom pristupu Vašim povjerljivim podacima ili eventualnoj zloupotrebi Vaših povjerljivih podataka od strane neovlaštenih trećih osoba

   Što sve omogućava pristup MultiPlusCard računu?
   Vaš MultiPlusCard račun je namijenjen samo Vama kao članu MultiPlusCard programa nagrađivanja vjernosti. Račun sadrži Vaše podatke u okviru MultiPlusCard programa, odnosno podatke koje ste nam dali prilikom Vašeg učlanjenja, kao i one koji su prikupljeni kroz Vaše korištenje MultiPlus karticom, sve sukladno Pravilima programa te Pravilima privatnosti.

   Što je s BONUS kunama?
   Osim pristupa Vašim podacima, kao što su Vaše transakcije, kupovne navike i slično, pristup Vašem MultiPlusCard računu, omogućava i upravljanje svim Vašim ostvarenim uštedama i pogodnostima pa tako i BONUS kunama. To znači da treća osoba ili aplikacija kojoj ste objelodanili svoju lozinku i/ili broj MultiPlus kartice ima pristup Vašem MultiPlusCard računu te može eventualno neovlašteno iskoristiti Vaše BONUS kune.

   Kako se zaštititi?
   Važno je čuvati lozinku svog MultiPlusCard računa i broj MultiPlus kartice. Nemojte spomenute podatke davati trećim osobama u koje nemate povjerenje i/ili pohranjivati u aplikacije trećih strana kojima ne vjerujete, izuzev partnerima Programa kod kojih želite ostvariti pogodnosti u okviru mogućnosti MultiPlusCard programa (npr. Konzum Klik). Ukoliko svoju lozinku i/ili broj MultiPlus kartice objelodanite trećim osobama i/ili pohranite u aplikaciju treće strane, gubite kontrolu nad svojim MultiPlusCard računom te svojim podacima i BONUS kunama kojima raspolažete te se nepotrebno izlažete mogućnosti zlonamjernog i neovlaštenog korištenja Vašeg MultiPlusCard računa.

   Što ako sam već dao lozinku trećoj strani?
   Jednostavno promijenite svoju lozinku kroz svoj MultiPlusCard račun ili kliknite sljedeću poveznicu. Novu lozinku ili broj MultiPlus kartice nemojte dijeliti s trećima osobama niti ju pohranjivati u aplikacije trećih strana koje nisu povezane s partnerima MultiPlusCard programa nagrađivanja vjernosti (više na linku www.multipluscard.hr/partneri).
 • Upotreba kolačića

  • Uvod

   Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

   Što je kolačić?

   Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

   Korištenje kolačića na www.multipluscard.hr

   www.multipluscard.hr koristi kolačiće kako bi omogućili bolje korisničko iskustvo. Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“.

   www.multipluscard.hr upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. www.multipluscard.hr također upotrebljava kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda/usluga MultiPlus Card d.o.o. i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa MultiPlus Card d.o.o., prikazuju oglase MultiPlus Card d.o.o. na web-lokacijama na cijelom internetu. Posebno ističemo da možete isključiti usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads). Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

   Kako onemogućiti kolačiće?

   Ukoliko želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

   Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

   Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim web adresama:

 • Osnovne informacije

  Skraćena tvrtka/naziv:
  MultiPlus Card d.o.o.
  Sjedište i adresa:
  HR-10000 Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, 14. Kat.
  Osnovna djelatnost:
  Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
  Pravni oblik:
  Društvo s ograničenom odgovornošću
  OIB:
  18207737728
  Matični broj (MB):
  2638541
  Matični broj subjekta (MBS):
  080728574
  Registarski sud:
  Trgovački sud u Zagrebu
  Temeljni kapital:
  5.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
  Godina osnivanja:
  2010. god.
  Predsjednik Uprave:
  Helena Klarić
  Član Uprave
  Hrvoje Poljak
  Predsjednik Nadzornog odbora
  Uroš Kalinić
  Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
  Tel: 01 472 3800
  Email: privatnost@multipluscard.hr
  Žiro račun:
  2360000-1102140009
  Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb
  Telefon:
  +385 (0)1 4723800
  Fax:
  +385 (0)1 4723802