Pravila

Bodove sakupljate kod svakog partnera na različit način.

Kad kod nekog od partnera sakupite dovoljan broj bodova (bodovni prag) ti se bodovi na kraju obračunskog razdoblja mogu iskoristiti.

Prilikom potrošnje bodovi kod svakog partnera vrijede isto, 25 sakupljenih bodova vrijedi 1 kunu.

25 bodova = 1 kuna

Pravila nagrađivanja

.pdf

Uvodne odredbe

Ovo su Pravila nagrađivanja programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom MultiPlusCard program ili skraćeno MPC program (u daljnjem tekstu: Program). Aktualna pravila nagrađivanja dostupna su putem www.multipluscard.hr. Pravila nagrađivanja uključuju i sve dokumente i poveznice na koje se pozivaju te čine jedinstven dokument. Pravila nagrađivanja i partneri Programa mogu se u svakom trenutku promijeniti. Izmjena Pravila nagrađivanja ne predstavlja promjenu Pravila Programa. Svi pojmovi definirani Pravilima Programa imaju isto značenje i u Pravilima nagrađivanja. Ova verzija Pravila nagrađivanja primjenjuje se od 11. lipnja 2019. godine.

Pravila nagrađivanja sadržavaju informacije o partnerima Programa, o njihovu sudjelovanju u Programu te o pogodnostima te na koji ih način i pod kojim uvjetima članovi mogu ostvariti. Pravila nagrađivanja ujedno sadržavaju informacije o tome kod kojih partnera te na koji način članovi Programa mogu iskoristiti svoje stečene pogodnosti.

Sakupljanje nagradnih bodova

Pravo na sakupljanje nagradnih bodova članovi Programa ostvaruju svakim korištenjem MultiPlusCard kartice (u daljnjem tekstu: MPC kartica) na prodajnim mjestima partnera Programa kod kojih je moguće sakupljati bodove. Kako bi ostvarili pravo na bodove, članovi su obvezni na prodajnom mjestu partnera Programa prilikom kupnje/ugovaranja proizvoda ili usluge Partnera predočiti svoju MPC karticu ili elektroničku MPC karticu putem mobilne aplikacije.

Članovi Programa koji su prijavili svoj broj tekućeg računa ili kreditnog računa go!card kartice kod Zagrebačke banke sakupljaju nagradne bodove svakim plaćanjem Mastercard ili Maestro karticama Zagrebačke banke, bez potrebe pokazivanja MPC kartice, na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i inozemstvu. Ako primjerice član plaća Mastercard ili Maestro karticom Zagrebačke banke kod nekog od partnera Programa, tada ga nagradnim bodovima nagrađuju i Zagrebačka banka i partner Programa kod kojeg je omogućeno sakupljanje bodova.  

Nagradni bodovi članova Programa ostvareni kod svih partnera Programa tijekom jednog obračunskog razdoblja zbrajaju se na računu člana. Članovi Programa koji su u jednom obračunskom razdoblju ostvarili potreban broj nagradnih bodova, odnosno koji su prešli potreban prag barem kod jednog partnera Programa, nakon isteka spomenutog obračunskog razdoblja ostvaruju pravo na nagradni iznos koji je izražen kao popust u kunama ili stječu pravo na drugu pogodnost za sakupljene nagradne bodove. Prag predstavlja najmanji iznos potrošnje, odnosno najmanji broj sakupljenih nagradnih bodova u jednom obračunskom razdoblju, koje je propisao partner Programa. Ako član u jednom obračunskom razdoblju ne prijeđe potreban prag barem kod jednog partnera Programa, sakupljeni bodovi za spomenuto obračunsko razdoblje poništavaju se, odnosno ne prenose u drugo obračunsko razdoblje koje slijedi.

Obračunsko razdoblje predstavlja razdoblje od 3 (tri) mjeseca u kojem članovi Programa mogu sakupljati nagradne bodove kod partnera Programa, a zatim u sljedećem obračunskom razdoblju mogu iskoristiti svoje nagradne bodove (kupone) kod partnera Programa. Obračunska razdoblja za sakupljanje i iskorištavanje nagradnih bodova započinju 1. ožujka, 1. lipnja, 1. rujna i 1. prosinca svake godine i traju 3 (tri) mjeseca.

Partneri Programa određuju vrijednost nagradnih bodova i druge pripadajuće pogodnosti povezane s kupnjom/uporabom proizvoda i usluga partnera u sklopu Programa. Tako se vrijednost nagradnih bodova može razlikovati ovisno o partneru Programa kod kojeg član sakuplja bodove, ovisno o kupljenim proizvodima i/ili uslugama, potrošenom iznosu ili načinu plaćanja (gotovina/kartica).

Nakon završetka obračunskog razdoblja, MultiPlusCard kao voditelj Programa radi obračun nagradnih bodova tako da se svi nagradni bodovi člana ostvareni kod partnera Programa kod kojeg je član prešao potreban prag, zbrajaju na računu člana.

Tako sakupljeni nagradni bodovi u jednom obračunskom razdoblju pretvaraju se u nagradni iznos izražen kao popust u kunama, pri čemu 25 sakupljenih bodova vrijedi 1 kunu nagradnog iznosa (odnosno 1 bod iznosi 0,04 kn) kod svih partnera Programa.

Tablica bodovanja kod partnera Programa kod kojih se sakupljaju nagradni bodovi

KONZUM, F&F

www.konzum.hr; www.konzum.hr/FF

 

Način sakupljanja: provlačenjem MultiPlusCard kartice na prodajnom mjestu partnera ili upisivanjem broja MPC kartice na KONZUMklik internetskoj stranici www.konzum.hr/klik

Gotovina: 4 kn = 1 bod (na račune iznad 10 kn)

Maestro kartice, m–kupi usluga Zagrebačke banke: 6 kn = 1 bod (na račune iznad 10 kn)

Kartice: 8 kn = 1 bod (na račune iznad 10 kn)

Prag: 350 bodova

ZAGREBAČKA BANKA

www.zaba.hr

Način sakupljanja: svakim plaćanjem Mastercard  ili Maestro karticom Zabe na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i inozemstvu, jednokratno ili na rate

Booking.com: rezervacijom putem internetske stranice https://www.zaba.hr/home/booking-com-povrat-4-posto te plaćanjem smještaja rezerviranog na booking.com Mastercard karticama Zagrebačke banke

Mastercard kartice: 15 kn = 1 bod

Maestro kartice: 30 kn = 1 bod

Prag: 150 bodova

Rezervacijom smještaja na Booking.com, pristupom sa internetskih stranica Zagrebačke banke, član Programa ostvaruje 4% od vrijednosti smještaja u obliku MultiPlusCard nagradnih bodova ako plaćanje smještaja obavi svojom Mastercard karticom Zagrebačke banke

TISAK, TISAK MEDIA

www.tisak.hr, www.tisakmedia.hr

Način sakupljanja: provlačenjem MultiPlusCard kartice na prodajnom mjestu partnera

Neovisno o načinu plaćanja: 5 kn = 1 bod

 

Prag: 100 bodova

ATLAS

www.atlas.hr

 

Način sakupljanja: provlačenjem MultiPlusCard kartice na prodajnom mjestu partnera

Gotovina, kartice: 8 kn = 1 bod

 

Prag: 275 bodova

ABRAKADABRA

www.abrakadabra.com  

 

Način sakupljanja: upisivanjem broja MPC kartice prilikom plaćanja na www.abrakadabra.hr

Gotovina, kartice: 6 kn = 1 bod

 

Prag: 300 bodova

25 nagradnih bodova = 1 kn kod svih partnera Programa

Partneri Programa kod kojih članovi ne sakupljaju bodove, ali ostvaruju više drugih pogodnosti Programa:

 

Partneri Programa kod kojih je moguće iskoristiti nagradne iznose (kupone) po osnovi sakupljenih nagradnih bodova:

Partneri mogu odrediti najveći iznos bodova koje je moguće sakupiti u jednom obračunskom razdoblju na teret spomenutog partnera. Sve pojedinosti o tome kako se nagradni bodovi sakupljaju kod pojedinog partnera Programa nalaze se na www.multipluscard.hr/partneri. Partneri Programa mogu odrediti pojedine proizvode i usluge na koje se ne dodjeljuju nagradni bodovi (primjerice za kupnju cigareta, bonova za mobitel, tiskovina, plaćanje režija i sl.), o čemu će članovi Programa u pravilu biti obaviješteni na samim prodajnim mjestima partnera Programa.

Dodijeljeni bodovi i druge pogodnosti mogu se oduzeti (poništiti) ako MultiPlusCard i/ili partner Programa utvrde da je član kršio Pravila Programa i/ili Pravila nagrađivanja i/ili druge uvjete partnera Programa koji se primjenjuju na članove Programa. Dodijeljeni bodovi i druge pogodnosti mogu se članu oduzeti (poništiti) i onda kada su mu dodijeljeni pogreškom. Osim toga, partneri Programa imaju pravo oduzeti (poništiti) sakupljene bodove za cijeli ili djelomičan povrat iznosa maloprodajne cijene ako član zbog bilo kojeg razloga vraća ili zamjenjuje kupljeni proizvod ili uslugu kod koje je skupio te bodove. 

U slučaju Zagrebačke banke, ako klijent ne podmiruje redovito dospjele obveze po bilo kojoj ugovorenoj usluzi/računu/kreditu u Zagrebačkoj banci, stornirat će mu se prikazani bodovi dodijeljeni na temelju potrošnje karticama Zagrebačke banke koji su ostvareni u tom obračunskom razdoblju (u razdoblju sakupljanja MultiPlusCard bodova). Ako je ugovorni odnos na temelju kojeg je izdana kartica otkazan, klijentu će se stornirati prikazani bodovi dodijeljeni na temelju potrošnje otkazanom karticom Zagrebačke banke koji su ostvareni u tom obračunskom razdoblju.

Iskorištavanje nagradnih bodova i drugih pogodnosti Programa

Sakupljeni nagradni bodovi u jednom obračunskom razdoblju za članove koji su prešli potreban prag barem kod jednog Partnera Programa dostavljaju se nakon zaključenja obračunskog razdoblja u obliku nagradnih iznosa (kupona) izraženih kao popust u kunama članovima Programa poštom ili elektroničkim putem.

Tako dostavljeni nagradni iznosi (kuponi) na osnovi sakupljenih nagradnih bodova te druge pogodnosti partnera Programa imaju određeni rok u kojem se moraju iskoristiti. Primjerice, nagradni iznosi (kuponi) izdani na osnovi sakupljenih nagradnih bodova za obračunsko razdoblje od 1. ožujka do 31. svibnja, vrijede, odnosno moraju se iskoristiti do kraja sljedećeg obračunskog razdoblja koje završava 31. kolovoza. Ako članovi ne iskoriste tako izdane i dostavljene nagradne iznose (kupone) u za to predviđenom razdoblju, oni se poništavaju, odnosno ne prenose u sljedeće obračunsko razdoblje.

Osim nagradnog iznosa (kupona) sakupljenih na osnovi nagradnih bodova, članovi Programa mogu stjecati i različite druge pogodnosti i ponude, ovisno o potrošačkim navikama članova, dostavljenim dodatnim podacima i iskazanim interesima u okviru Programa. Pogodnosti se dostavljaju članovima poštom ili drugim elektroničkim kanalima (e-pošta, SMS/Viber, mobilna aplikacija, kuponi na blagajni i dr.) na kontaktne podatke koje su članovi naveli prilikom učlanjenja ili naknadno uz korištenje Programa. Tako dostavljene pogodnosti imaju jasno naznačen datum do kada se mogu iskoristiti kod pojedinih partnera Programa.

Članovi koji nisu naveli pojedine podatke prilikom učlanjenja ili naknadno tijekom članstva u Programu moguće neće imati pristup nekim pogodnostima (uslugama) iz Programa, odnosno mogu imati pristup ograničenoj ponudi.

Nagradni iznos, odnosno nagradne kupone članovi mogu iskoristiti isključivo kao popust za kupnju proizvoda ili usluga na prodajnim mjestima partnera Programa. Partneri programa određuju za koje proizvode ili usluge članovi stječu pravo na pogodnosti i pod kojim se uvjetima mogu iskoristiti nagradni iznosi (kuponi) i druge pogodnosti.

Vrijednost kupnje, odnosno vrijednost računa kupnje ostvarena kod partnera Programa ne može biti manja od ukupne vrijednosti nagradnog iznosa (kupona). Nagradni iznos (kupon) ili druga pogodnost partnera Programa ne može se zamijeniti za gotovinu.

U okviru Programa članovi imaju mogućnost pristupa i određenim „klubovima“ (primjerice „Dječji klub“), sudjelovanja u jednokratnim aktivnostima ili posebnim promocijama na koje se tada primjenjuju dodatni uvjeti i odredbe.

Sve pojedinosti o tome kako se nagradni bodovi i druge pogodnosti koriste kod pojedinog partnera Programa dostupne su putem www.multipluscard.hr/partneri.

Trebate li dodatne informacije?

Pitanja Email Info telefon 072 000110

Prijavi se u svoj korisnički račun ili postani član

Imam karticu Želim karticu